പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ( ഓസ്‌ട്രേലിയ)

IPL ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലത്തുക ലഭിച്ച വിദേശ താരം - പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ( ഓസ്‌ട്രേലിയ) (.15.5 കോടിക്ക് താരത്തെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കി)
#Current Affairs #General Knowledge

No comments:

Powered by Blogger.