കുൽദീപ് യാദവ്

അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം - കുൽദീപ് യാദവ്
#Current Affairs #General Knowledge

No comments:

Powered by Blogger.